Skip to main content
Tag

film

FilmNyhet

EU-kommissionens förslag om LULUCF har negativ klimatnytta

Se filmen som förklarar varför det nya förslaget om LULUCF-reglering riskerar att göra mer skada än nytta för klimatet. LULUCF står för Land Use, Land Use Change and Forestry – och det nya förslaget innebär att Sveriges årliga nettoinlagring av koldioxid i skogsbruket ska öka med ungefär 11 miljoner ton…
Bjorn
februari 2, 2022
Engelska

Forestry in practice – from planning to felling

There are many opinions about modern forestry. To get a better understanding of how Swedish forestry works we get to follow the work of Kopparfors Skogar, a forest company in the middle parts of Sweden. We meet Per Eriksson, forest planner, and Ida Heurlin, nature conservation manager, who take us…
Bjorn
september 29, 2021
Film

Skogsbruk i praktiken – från planering till avverkning

Det finns många uppfattningar om modernt skogsbruk. För att få en lite bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten får vi följa Kopparfors Skogars arbete. Vi träffar Per Eriksson, skoglig planerare, och Ida Heurlin, naturvårdschef, som tar oss med i processen från planering till avverkning. 
Bjorn
juli 7, 2021
Engelska

Protected forest in Sweden and Germany

Watch the English version of the film about protected forest in Sweden and Germany. Today, European countries use very different practices when reporting protected forests. This makes it impossible to make fair comparisons between countries. The film explains the difference between Sweden and Germany when it comes to reporting protected…
Bjorn
juli 6, 2021
Film

Skyddad skog i Sverige och Tyskland

Se filmen som visar hur Sveriges rapportering av skyddad skog gör att vi framstår som sämst i klassen. Tyskland tar till exempel med skog som i Sverige inte hade räknats som skyddad. Om detta har vi även skrivit en rapport. Oavsett vad ambitionerna är vad gäller skydd av skog så…
admin
juni 23, 2021