Skip to main content
ArtikelFilmNyhet

Substitutionseffekten – Så jobbar skogen för klimatet

By juni 20, 2023juli 4th, 2023No Comments

Hur bidrar skogsbruket till utsläppsminskningar? Vi har träffat Peter Holmgren, doktor i skogshushållning, som förklarar klimatnyttan i att varor från skogen ersätter fossila.

Skogens klimatnytta behöver förstås ur två aspekter. Det räcker inte bara med att se till skogens förmåga att suga upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Ur ett klimatperspektiv är det viktigt att titta på de båda nyttorna inlagring och substitution. Inlagring handlar om hur mycket kol som binds i produkter av trä, och substitution hur mycket dessa produkter trycker undan användningen av fossila råvaror och material.

När ett träd avverkas lagras kolet som tidigare sugits upp av det växande trädet i de produkter som tillverkas av träet. Det kan vara i byggmaterial med lång livslängd, men också i form av kortlivade pappersförpackningar eller energiproduktion, som ger en förhållandevis kortvarig lagringseffekt.

Men skogen bidrar också till stor klimatnytta när skogsbaserade produkter ersätter produkter av fossilbaserade material. Det innebär att utsläpp av fossil koldioxid ersätts med utsläpp av biogen koldioxid. Så länge endast skogens nettotillväxt används för att producera skoglig råvara innebär det att halten koldioxid i atmosfären inte ökar. På så sätt bidrar skogsbaserade produkter till att minska de fossila utsläppen vilket, som Peter säger, är ”det stora jobbet”.

”Debatten om skogen och klimatet handlar ofta om just skogen men klimatarbetet handlar om två väldigt distinkta mål. Det ena är att minska de fossila utsläppen och det är det stora jobbet. Det andra är att säkra och höja sänkorna av kol i de biologiska systemen.”
- Peter Holmgren

Det finns en uppfattning om att den bästa klimatnyttan vore att låta skogen stå. Det avfärdar Peter, som säger att det är viktigt att se skogen som ett biologiskt, cirkulärt system där vi avverkar mindre än tillväxten.

”Ur det här cirkulära systemet får vi alltså förnybara råvaror, och de råvarorna kan vi dessutom använda för att bli av med fossila utsläpp.”
- Peter Holmgren

Peter framhåller också att det finns en viktig tidsaspekt att ha i åtanke. Om vi – som en del debattörer vill – fokuserar allt arbete på att binda upp så mycket kol som möjligt i skogen – skulle de fossila utsläppen öka med motsvarande mängd. Varje pappersförpackning som inte tillverkas behöver ersättas med en förpackning av något annat material, i praktiken glas eller metall. Dessutom kommer vi att behöva fortsätta med klimatarbetet även långt bortom 2030 och 2050. Då behöver vi anpassa oss till skogens långt mer långsiktiga tidshorisonter och bygga en bioekonomi som är hållbar över tid.