Skip to main content

Se filmen som visar hur Sveriges rapportering av skyddad skog gör att vi framstår som sämst i klassen. Tyskland tar till exempel med skog som i Sverige inte hade räknats som skyddad. Om detta har vi även skrivit en rapport. Oavsett vad ambitionerna är vad gäller skydd av skog så måste rapporteringen utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser mellan olika länder.

Leave a Reply