Skip to main content
ArtikelNyhetUncategorized

Skogsnationen Sveriges chans att visa upp sig

By december 5, 2022No Comments

Håkan Buskhe och Göran Persson har skrivit ett debattinlägg i Dagens Industri om att Sverige borde ta tillfället i akt att lyfta fram skogen när Sverige för tredje gången blir ordförande för Europeiska unionens ministerrådet den 1 januari 2023.

De informella ministermöten och andra högnivåmöten som ett ordförandeland står värd för är en unik möjlighet att visa upp olika samhällslösningar som kan vara av intresse för andra länder. Att skogen och våra lärdomar från att utveckla ett hållbart skogsbruk under de senaste 100 åren är en sådan fråga, råder det för oss inget tvivel om. Skogen är en strategisk resurs för Sverige. Den har möjliggjort Sveriges resa från fattigdom till framgång.

Just nu befinner vi oss i ett läge där skogsnäringen och Sverige har misslyckats med att förklara och försvara vår skogsbruksmodell inför övriga EU. Det är ett starkt bidragande skäl till att det nu levereras lagförslag på löpande band från Bryssel med negativa konsekvenser för både den svenska skogsnäringen och möjligheterna att möta klimatförändringarna. Varje enskilt förslag kan tyckas hanterbart, men när de staplas på varandra får vi till slut en tvångströja för svenskt skogsbruk och dess möjlighet att producera klimatnytta.

Det är viktigt att understryka att vi delar ambitionen och den övergripande inriktningen för den europeiska skogspolitiken. Den är både viktig och bra. Men vi ser två viktiga brister som behöver rättas till. För det första är vi övertygade om att hur vi lever upp till de olika skogspolitiska målen ska lämnas åt medlemsländerna själva. Europas länder är alltför naturgeografiskt olika för att en och samma modell ska passa alla.

För det andra måste konsekvensanalysen i förslagen förbättras. Sällan eller aldrig ställs frågan vad de sammantagna effekterna blir för ekonomi, klimat och biologisk mångfald – och vad konsekvenserna blir utanför skogssektorn och för regionalpolitiken.

Sverige måste utnyttja det svenska ordförandeskapet till att visa upp Skogsnationen Sverige. Vi har inte bara mycket att visa som vi kan vara stolta över. Vi måste också använda varje tillfälle att ge europeiska lagstiftare och beslutsfattare en egen erfarenhet av det svenska hållbara skogsbruket som en resurs för Europa. Det kan stå både Sverige som land och EU som global klimatledare dyrt om vi inte tar denna chans.

Håkan Buskhe, VD för FAM
Göran Persson, f.d. statsminister och skogsägare