Skip to main content
FilmUncategorized

Skogsgödsling är bättre för klimatet än skydd av skog

By juli 1, 2022september 5th, 2022No Comments

Ny forskning från Naturvårdsverket visar att skogsgödsling är bättre för klimatet än permanent skydd av skog.

Naturvårdsverket fick i uppdrag av den svenska regeringen att ta fram förslag på politiska styrmedel för att öka upptaget av koldioxid i skogen.

Peichen Gong, professor vid institutionen för Skogsekonomi vid SLU, arbetade med studien Styrmedel för att öka kolsänkor i skogssektorn som jämförde olika metoder med potential att öka kolsänkan i skogen.

Skogsgödsling är bättre för klimatet än skydd av skog

Metoder som jämfördes är bland annat permanenta avsättningar av skog, förlängda omloppstider för avverkning, och skogsgödsling. Gong förklarar i vår intervju att gödsling av skog är mer effektivt än permanenta avsättningar och förlängda omloppstider för att öka kolsänkan och därmed bidra till klimatomställningen på kort sikt.

Skogsgödsling har potential att öka inlagringen av koldioxid med 200 00 ton – varje år.

Leave a Reply