Skip to main content
Artikel

Skogsbrukaren som inte avundas Sveaskog

By april 5, 2022No Comments

Detta är nummer tre i en serie intervjuer med skogspolitiska talespersoner i riksdagen.

Näst ut i Framtidens Skogsnärings intervjuserie med riksdagens skogspolitiska talespersoner är John Widegren från Moderaterna.

Gillar när det växer

Den utbildade lantmästaren John Widegren uppskattar att riksdagshuset åter är fullt av rörelse efter pandemin. Här vistas han när han är i Stockholm, men han försöker också ägna tid åt familjens skogs- och lantbruksföretag hemma i Östergötland.

Vi vill planera och sköta det själva.

– Jag är född och uppvuxen med skogen och ger mig ofta ut för att kolla gallringar eller bara för att se det växa. På familjens egen mark kan jag nästan varenda vrå och har koll på alla bestånd.

Numera gör han inte skogsbruksplanerna själv, men han har arbetat med sådant tidigare och han understryker att han är mycket aktiv i förvaltningsbesluten om den egna skogen.

– Vi har ett certifierat skogsbruk och jobbar med trakthyggen men även med kontinuitetsskogsbruk där det passar med naturlig föryngring. Vi har skogsbete och ädellövsbestånd. Men för att anknyta till dagens skogsdebatt: vi vill inte be om lov för att göra något av detta, vi vill planera och sköta det själva.

Det är inte lätt att vara Sveaskog, de ska leva upp till mycket.

Är svenskt skogsbruk hållbart idag?

John Widegren säger att allt går att utveckla till det bättre, men att svenskt skogsbruk på det stora hela är hållbart ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

– Det är inte lätt att vara Sveaskog, de ska leva upp till mycket. Möjligen har de gått ner på en för låg medelålder. Det behöver inte alltid vara fel att gå ner i medelålder, exempelvis kan varmare väder och snabbare tillväxt tala för det, men Sveaskog kan ha gått ner för mycket.

– Från Moderaternas sida är vi kritiska till att Sveaskog bjuder på fastigheter i södra Sverige. De borde i stället ägas av enskilda som tar lokalt ansvar. Ju fler skogsägare vi har, desto mer mångfald får vi.

– Den generella kritiken mot trakthyggesbruket som förekommer i debatten är förenklad och leder fel. Kontinuitetsskogsbruk kan passa på vissa ställen, men långt ifrån överallt. På många platser, inte minst i norra Sverige, fungerar det dåligt.

Den östgötska skogen bjuder på variation.

Tycker inte att kommissionären agerar seriöst

De senaste åren har det varit ett ständigt flöde av förslag och förändringar i skogspolitiken från EU, regeringen och myndigheter. John Widegren svarar ganska snabbt när han uppmanas att peka ut de viktigaste frågorna under 2022.

– Skogsstyrelsens nya tillämpning av rättspraxisen kring artskyddet. Här krävs politisk handling, annars stoppas svenskt skogsbruk en stor del av året. Det blir naturligtvis ett slag mot enskilda skogsägare, men det skadar också hela förädlingskedjan som Sverige har byggt upp.

EU-kommissionen kör själv.

– Bland EU-frågorna är LULUCF det största bekymret. En svårighet för Sverige är att så mycket bestäms i så kallade delegerade akter, vilket innebär att EU-kommissionen kör själv. Det problemet blir knappast mindre av att EU har en miljökommissionär som inte agerar seriöst när han kommer hit och underkänner vår riksskogstaxering som har skötts seriöst sedan lång tid.

Bred överenskommelse bra, men det är viktigare att saker blir gjorda

John Widegren är tveksam till om det behövs en parlamentarisk kommission om skogspolitiken.

– Jag utesluter det inte, men jag är osäker på vilken arbetsform som är rätt. Nu måste i stället saker göras, inte minst behöver artskyddsfrågan lösas snabbt.

Det är ofta tillämpningen av lagarna som blir fel, snarare än lagarna i sig.

– Sedan skogsvårdslagen infördes har alla svenska statsministrar sagt att skogspolitiken ligger fast, det är det vi ska hålla fast vid och genomföra.

– Sverige måste sluta att överimplementera EU-beslut och vi måste se över hur myndigheterna arbetar. Det är ofta tillämpningen av lagarna som blir fel, snarare än lagarna i sig. Vi har exempelvis en myndighet som av någon anledning har en avvikande syn jämfört med alla andra när det gäller hur skyddad mark ska rapporteras. Tänk att alla utom Naturvårdsverket fått det om bakfoten!

Skogen blir en viktig valfråga

I riksdagen finns enligt John Widegren skogspolitiska likheter med alla partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

– Miljöpartiet och Vänsterpartiet ligger långt från Moderaterna. Exempelvis har Vänsterpartiet ett förslag om att göra skogsvårdslagen till en del av miljöbalken. Då talar vi om ett helt nytt läge där besluten tas ifrån skogsägaren.

John Widegren tycker också att han har lätt att prata med många Socialdemokrater och nämner talespersonen Isak From. Men han tycker det råder osäkerhet om vad som blir resultatet med Socialdemokraterna vid rodret.

– Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har en skogspolitik som i mycket överensstämmer med Moderaternas. Liberalerna har historiskt stått för en mer storstadsorienterad linje, men jag tycker att de har närmat sig oss. Deras nya talesperson Jakob Olofsgård har gett bra svar på olika frågor.

Skogen spelar många olika roller.

John Widegren tror inte att skogspolitiken blir en toppfråga i valet, men en viktig fråga. Skälet är att skogen har så många uppgifter i framtidens samhälle. Den är en del av friluftslivet, den är en del av klimatpolitiken och den ska leverera förnybart material, vilket innebär att skogen behöver vårdas och brukas.

Leave a Reply