Skip to main content

Det finns många uppfattningar om modernt skogsbruk. För att få en lite bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten får vi följa Kopparfors Skogars arbete.

Vi träffar Per Eriksson, skoglig planerare, och Ida Heurlin, naturvårdschef, som tar oss med i processen från planering till avverkning.

Leave a Reply