Skogen i siffror

Visste du att Sverige har den största andelen skogsareal i hela EU? Svensk skog täcker nästan 70 procent av hela landets markyta[1] och av EU:s 159 miljoner hektar skog[2] så står vi för nära 18 procent. Om man räknar med Finland så är vår totala andel tillsammans nästan 32 procent. Vi är även bland de länder som skyddar mest skog i världen, 26 procent av all vår skog är skyddad från att brukas.[3]

Hela 50 procent av den svenska skogen ägs av enskilda skogsägare, 25 procent ägs av privata bolag och 6 procent av övriga privata ägare. Om vi jämför Europa med andra världsdelar och länder, så har vi en högre andel privatägd skog än till exempel Kanada, där endast 7 procent av skogen är privatägd.