Skogen och ekonomin

Skogsindustrin och skogsindustrins produkter har en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Den har också stor betydelse för den svenska välfärden. Skogsindustrin skapar arbetstillfällen för hela 120 000 personer runt om i hela Sverige, vilket är 23 procent av all sysselsättning inom svensk industri.

Det är inte bara för Sverige som den svenska skogsnäringen har stor betydelse. Produkter från den svenska skogen är en viktig del av internationella värdekedjor. Vi tillhör de länder i världen som exporterar mest av det vi producerar inom massa, papper och sågade trävaror.

Det produceras drygt 3,2 miljoner ton massa i Sverige per år. Av all massa och papper den svenska skogsnäringen producerar, exporteras 90 procent. Tyskland, Italien och Storbritannien är de största exportmarknaderna, och totalt exporterar Sverige drygt 2,8 miljoner ton massa till EU.

Sverige är världens tredje största exportör av sågade trävaror – bara Kanada och Ryssland exporterar mer än vad vi gör. Med ett samlat värde på 167 miljarder kronor (2021) står skogsnäringen för mellan 9 och 12 procent av svensk industris totala export. [1] En del av skogsråvaran används i den svenska möbelindustrin, en industri vars årliga produktion av möbler i Sverige beräknades till 26 miljarder kronor under 2021.

Nästan 20 procent av Europas skogar finns i Sverige. Därför är svenskt skogsbruk viktigt för att tillgodose världens länder med hållbar skogsråvara och material.

23 procent av sysselsättningen inom svensk industri är kopplad till skogsbruket. Det motsvarar
120 000 arbetstillfällen.

Källor

[1] Skogsindustrierna, ”Skogsindustrins betydelse”, ”Skogsindustrin i världen”