Skip to main content
ArtikelFilm

Skogen – en viktig del av världsekonomin

By september 26, 2023No Comments

Fem europeiska länder står för ungefär 75 procent av EU:s totala produktion av sågat trä. Enbart den svenska exporten motsvarar 15 procent av övriga EU-länders samlade produktion av sågade trävaror. Globalt sett står Sverige för tio procent av det globala exportvärdet för sågade trävaror, motsvarande 4,8 miljarder USD.

Därutöver produceras dryg 3,2 miljoner ton massa i Sverige varje år. Av den mängden exporteras dryg 2,8 miljoner ton massa till EU. De största exportmarknaderna är Tyskland, Italien och Storbritannien.

Samtidigt hör Tyskland till de fem europeiska länder som står för majoriteten av unionens produktion av sågat trä. Tyskland, Sverige, Finland, Österrike, Frankrike, och EU:s övriga skogsländer, gör det möjligt för Europa att vara oberoende av utländsk import för träråvara, och bidrar därmed till Europas självförsörjning.

Det finns mängder av produkter som är producerade av råvara som ursprungligen kommer från skogen. De mest självklara är naturligtvis trä som byggnadsmaterial i form av brädor och plank, samt förpackningsmaterial som kartong och papper. Därutöver används träråvara bland annat för att producera kläder, lim och biodrivmedel – samt el och värme i kraftvärmeverken.

Med ett samlat värde på 167 miljarder kronor år 2021 stod skogsnäringen för mellan 9 och 12 procent av svensk industris totala export. Utöver dess ekonomiska betydelse är skogsnäringen också central för att utveckla en cirkulär bioekonomi.

Källa: Eurostat