Skip to main content
Rapport

Lägesrapport i skogen

Sverige är täckt av skog. Den har möjliggjort Sveriges resa från fattigdom till framgång. Export av skogsbaserade produkter gav intäkter som kunde användas till att bygga upp samhället och till att vidareutveckla förädlingskedjor med allt effektivare produktion och så småningom nya intäktsströmmar. Det går inte att överskatta betydelsen av att…
admin
februari 8, 2023
Rapport

Sverige skyddar mer skog än vad som rapporteras

Framtidens Skogsnäring har tagit fram en rapport som beskriver skillnaden mellan hur Sverige och Tyskland rapporterar skyddad skog. Rapporten visar att Sverige och Tyskland definierar skyddad natur på olika sätt. Sverige utmärker sig med en väldigt strikt tolkning för vad som anses vara skyddat. Majoriteten av naturen som redovisas som…
admin
juni 8, 2021