FAM har tagit initiativ till Framtidens Skogsnäring, som är en plattform för samtal, kunskapsutbyte och samverkan kring skogsfrågor, med anledning av det intresse FAM har i skogen. Värnandet och utvecklandet av skogens biologiska mångfald är en nyckelfråga för dagens och framtidens skogsnäring – och en förutsättning för att skogsråvaror ska kunna fortsätta spela en avgörande roll för att ersätta fossila råvaror i samhället. Om detta vill vi prata mer – så hör gärna av dig på kontakt@framtidensskogsnaring.se om du vill vara en del av konversationen om Sveriges kanske viktigaste resurs!


FAMs skogsengagemang

FAM äger Kopparfors Skogar, som äger och förvaltar 283 000 hektar skog. FAM är även näst största ägare av Stora Enso, som är aktiv längs hela värdekedjan, från skog till färdiga produkter med ett totalt skogsinnehav i Sverige på 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner produktiv skogsmark. Samtliga innehav är certifierade enligt PEFC och FSC.

Håkan Buskhe, VD FAM, berättar om sin relation till skogen, om varför skogsfrågorna är viktiga för FAM och Sverige, och varför FAM har startat projektet Framtidens Skogsnäring.