Skip to main content

Detta är den tredje i en serie intervjuer med riksdagens skogspolitiska talespersoner. John Widegren är riksdagsledamot sedan 2017 och har sin bas på Östgötaslätten utanför Ödeshög, och är även skogspolitisk talesperson för Moderaterna. Men skogsbruket engagerar honom minst lika mycket som den jordbruksnäring som dominerar hans hemkommun. Idag leder han den Moderata gruppen i Miljö- och jordbruksutskottet.

Vilken betydelse har skogen?

Skogen har historisk varit en viktig ekonomisk motor för Sveriges och den måste få vara en viktig motor även i framtiden. Det gäller både för svensk ekonomi, för vår råvaruförsörjning och för klimatomställningen. Skogen ska vara en ryggrad som vi bygger det fossilfria samhället kring.

Den rollen som skogen spelar för oss ska vi sedan överföra från Sverige till Europa. Det är först då man förstår storheten med den svenska skogen. När skogens bidrag till råvaruförsörjning och klimatomställning får mer genomslag i Europa kommer man uppvärdera dess betydelse

Hur ser du på EU:s roll i skogspolitiken?

Jag tycker att Sverige ska bestämma över svensk skogspolitik. Det är bra med samarbete i EU om skogsfrågorna, men det får inte leda till att EU får inflytande över detaljer i svensk skogspolitik. Vi måste dock förhålla oss till det faktum att EU har skaffat sig inflytande över svensk skogspolitik på olika sätt. Sverige behöver därför bli bättre på att samverka med andra skogsnationer inom EU för att tillsammans med dem påverka EU:s beslut.

En skogsutredning ska tillsättas. Vilka problem bör den lösa?

Vi ska ha en skogspolitik där vi litar på skogsägarna, men så fungerar det inte idag. Det borde vara skogsägarna som bestämmer över skogen – inte tjänstemän på myndigheter. Ett aktivt och hållbart skogsbruk som drivs av en mångfald av olika skogsägare skapar nämligen höga miljövärden. Samtidigt bidrar det till klimatomställningen och skapar ekonomiska värden, inte minst för landsbygden. Men tyvärr straffas många skogsbrukare för att deras skogsbruk skapar biologisk mångfald. När de skött sin skog väl och sparat avverkningsmogen skog för kommande generationer drabbas de av avverkningsförbud. Det är inte rimligt att de som sköter sin skog väl drabbas på detta sätt. Det sänder helt fel signaler till dem som äger och brukar skogen.

Hur ska skogsbrukare som gjort ett bra jobb få en bättre sits?

Om ägandet bara för med sig krav och kostnader och kritik blir det svårt att känna glädje i att vårda skog och utveckla ett bra och uthålligt skogsbruk. Då får vi en farlig utveckling eftersom skogsägarna ger oss det som vi behöver för att klara framtiden, nämligen förnybar råvara som leder till klimatsmarta produkter. Därför vill jag stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog. Rätten att bruka sin skog ska alltid gälla och om det görs undantag från den rätten ska skogsbrukaren alltid ersättas.

Behöver mer skog skyddas?

En dryg fjärdedel av Sveriges skogsmark brukas inte idag. Jag vill inte ta mer skog ur bruk. De stora naturområden som vi redan skyddar i naturreservat och nationalparker måste vi sköta och förvalta. Staten ska ta väl hand om dessa områden i stället för att ta över fler välskötta skogar från familjer och företag.

Vad beror kritiken mot skogsbruket på?

Det finns orsaker, exempelvis att många saknar egna erfarenheter av skogsbruk och kunskap om resultatet av olika skogsbruksåtgärder. Skogsbruket som drivs av de många enskilda skogsägarna är ett föredöme som kan öka förtroendet. Det skogsbruket leder till både miljövärden och långsiktigt värdeskapande.

Borde produktionen i den svenska skogen öka?

Vi bör absolut pröva hållbara åtgärder för att öka produktionen, eftersom det kan hjälpa till i klimatomställningen. Produkter från skogen kan ersätta fossilbaserade motsvarigheter. Genom exporten kan det få stor betydelse i hela Europa och även utanför Europa.