Skip to main content
ArtikelNyhet

Lärdomar från Den gröna given och vägen framåt för den europeiska skogs- och träsektorn

By november 15, 2023No Comments

Framtidens Skogsnäring har tillsammans med representanter från skogssektorn i Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Polen och Sverige tagit fram ett policydokument. Detta policydokument återspeglar de gemensamma europeiska skogsintressena som innehas av den skogskoalition som nämnda länder ingår i.

Dokumentet innehåller ett antal policyrekommendationer för att stödja nästa Europeiska kommissionens och Europaparlamentets viktiga arbete inom denna sektor.

Här kan du ladda ner dokumentet.