Skip to main content


Sverige är täckt av skog. Den har möjliggjort Sveriges resa från fattigdom till framgång. Export av skogsbaserade produkter gav intäkter som kunde användas till att bygga upp samhället och till att vidareutveckla förädlingskedjor med allt effektivare produktion och så småningom nya intäktsströmmar. Det går inte att överskatta betydelsen av att ha en bransch som bildar navet i ett helt ekosystem av ekonomiska aktiviteter, alltifrån tjänster och lokal råvaruproduktion i alla Sveriges hörn till världsledande forskning och utveckling. Samtidigt är skogen en oerhört central del av det som formar upplevelsen av att leva i Sverige, och dess bidrag till den biologiska mångfalden och klimatarbetet är omistligt.

Just nu finns många förslag som sammantaget riskerar att lägga stora begränsningar på den svenska skogsnäringen. Därför är det extra viktigt att hålla sig uppdaterad om de politiska processer som påverkar skogsbruket. Mot bakgrund av detta ger vi här en överblicksbild av de politiska frågor som just nu är i fokus kopplat till den svenska skogsnäringen. Vi beskriver också näringens betydelse för den svenska ekonomin och för klimatomställningen, samt hur skogsnäringen arbetar för att främja biologisk mångfald.

Med detta i åtanke har Framtidens Skogsnäring skrivit en översikt över de politiska frågor som just nu är i fokus i relation till svensk skogsindustri. Vi förklarar också branschens betydelse för svensk ekonomi och klimatanpassning samt hur skogsindustrin fokuserar på att främja biologisk mångfald.

Läs rapporten här