Skip to main content
Uncategorized

Kommentarer till Slaget om skogen i SVTs Vetenskapens Värld

By september 30, 2021februari 10th, 2022No Comments

Sveriges Television har i den nya programserien Slaget om skogen valt att granska det svenska skogsbruket. Granskningar av branschen är välkomna, men den aktuella serien innehåller en rad felaktigheter och vinklingar som ger en missvisande bild.

Det mest uppseendeväckande påståendet från SVT och Vetenskapens Värld är möjligen att det svenska skogsbruket släpper ut 80 miljoner ton koldioxid per år – när sanningen är att svenskt skogsbruk tvärtom har ett nettoupptag på 48 miljoner ton koldioxid ett typiskt år. Skogen står alltså för negativa utsläpp, den minskar mängden växthusgaser i atmosfären.

Att SVT vill räkna den mängd koldioxid som försvinner från skogen när träd avverkas, men inte den mängd koldioxid som tas upp av skogen när träden växer är anmärkningsvärt. Det är helheten som är viktig för klimatet – och där är skogen svårslagen.

I Sverige har mängden skog ökat med mer än 1600 miljoner skogskubikmeter de senaste hundra åren. Skogen har alltså konstant ökat lagret av koldioxid, och därmed kompenserat för utsläpp inom andra sektorer. 

Dessutom tar programmet inte hänsyn till den klimatnytta som skogen gör genom att knuffa undan användning av fossila bränslen, eller det koldioxidlager som finns i avverkade träd som blir till långlivade produkter som hus och därmed låser in koldioxiden under lång tid.

SVT väljer även att exkludera frivilliga avsättningar av skogsmark från redovisningarna om tillståndet i svensk skog.

Frivilliga avsättningar är den skog som skogsägare har valt att inte bruka. Områdena innehåller höga naturvärden och avsättningarna sker av miljöskäl, utan ekonomisk ersättning. Frivilliga avsättningar utgör 5,1 % av all produktiv skogsmark i Sverige, enligt Skogsstyrelsen. Se sida 47 i denna rapport.

Bild: SCB

När SVT i programmet visar åldersfördelningen av svenska träd väljer de att exkludera frivilligt skyddad skog. Eftersom skogsägare av naturhänsyn oftast vill skydda just gammal skog försvinner den från statistiken som visas. Det ger en bild av att svensk skog nästan bara innehåller unga träd, vilket inte stämmer.

Dessutom har SVT valt att exkludera träd som är äldre än 140 år från statistiken. Detta sätt att använda Skogsstyrelsens statistik gjorde att Skogsstyrelsen, myndigheten för skogsfrågor, såg ett behov av att gå ut med ett tillrättaläggande, som innehöll exempel på SVT:s sätt att visa statistik och hur den egentligen borde ha redovisats, med både frivilliga avsättningar och annan skyddad skog, samt produktionsskog äldre än 140 år. Grafen nedan visar Skogsstyrelsens fullständiga bild. SVT inkluderade inte alls kategorin med träd äldre än 140 år, trots att det både på mark undantagen från skogsbruk och på virkesproduktionsmark finns så gamla träd enligt Skogsstyrelsens scenario. Se sida 65 i denna rapport för fullständig bakgrund.

Det är viktigt med en debatt om hållbart skogsbruk, men den debatten måste bygga på korrekt statistik. I det här fallet har SVT tyvärr inte levt upp till det kravet.

Leave a Reply