Skip to main content
Film

Räcker satellitbilder för att mäta skogen?

By maj 18, 2022maj 20th, 2022No Comments

I juni 2021 publicerades en studie i tidskriften Nature som påstod att avverkningen av skog i Sverige hade ökat dramatiskt, något som senare visade sig inte stämma. Detta påstående mötte stor kritik och tillbakavisades av bland annat Skogsstyrelsen och SLU. Studien som var baserad på analys av satellitdata visar vilken övertro det finns på just satellitdata. 

Ett alternativ till satellitdata är fjärrlasermätning, och där sker en spännande teknikutveckling. Fjärrlasermätning är ett viktigt verktyg för skogsbruket och vi har pratat med Håkan Olsson, professor emeritus vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, för att fråga om skillnaden mellan satellitbilder och fjärrlasermätning, och få höra mer om potentialen med just fjärrlasermätning.

Se intervjun ovan.

Leave a Reply