70

av Sveriges markyta täcks av skog. Det är den största andelen skogsareal i hela EU.

50

Miljoner ton

i minskade CO2-utsläpp tack vare produkter av skogsråvara

150

Miljarder kronor

Totalt exportvärde (2019)

26

Sverige är bland de länder som skyddar mest skog i världen, 26 procent av all vår skog är skyddad från att brukas.

Hög andel privatägd skog i Sverige

Enskilda skogsägare

50%

Privata bolag

26%

Övriga privata ägare

6%

Av EU:s 159 miljoner hektar skog så står vi för nära 18 procent. Tillsammans med Finland så är vår totala andel nästan

32

Virkesförrådets utveckling