Skip to main content
ArtikelFilmNyhet

Ibland är det bra när skogen brinner

By januari 25, 2024No Comments

Förr i tiden var det framför allt bränder som formade skogen. Det är idag betydligt ovanligare här i Sverige. Det aktiva skogsbruket begränsar möjligheten för bränder att uppstå och spridas.

Globalt brinner fortfarande stora arealer skog varje år, så mycket som 6,6 miljoner hektar 2022. Trenden är dessutom ökande. Okontrollerade skogsbränder är farliga och dessutom negativa för skogens kolsänka. Att skogar brinner är samtidigt inte konstigt. När en skog får stå utan mänsklig påverkan kommer det förr eller senare ha samlats så mycket brännbart material på marken att en skogsbrand är mer eller mindre oundviklig. Historiskt sett har svenska skogar brunnit ungefär vart hundrade år. Idag hör skogsbränder i svenska skogar till ovanligheterna.

Det som är mindre känt är att skogsbranden faktiskt har en biologisk funktion. Branden ger nämligen upphov till en föryngringspuls i skogen som låter nya plantor gro.

Samtidigt finns det många arter som är anpassade till brand och är beroende eller gynnas av branden. Utan skogsbranden som fenomen skulle dessa arter dö ut. Därför är kontrollerad skogsbränning en del av miljöcertifieringen för skogsbruket.

Idag används så kallad naturvårdsbränning i skogsbruket, för att åstadkomma en föryngringspuls. Det har blivit en viktig insats för biologisk mångfald i det naturvårdsanpassade skogsbruket.

Se Per Simonsson, naturvårdsspecialist och skogsekolog, berätta mer om naturvårdsbränning i vår film.