Skip to main content
ArtikelFilmNyhet

Göran Persson om skogen

By oktober 5, 2022december 8th, 2022No Comments

Hade Sverige varit det Sverige vi är vana vid utan skogen? Göran Persson, skogsägare och före detta statsminister, tror inte det.

”Jag brukar säga att Sverige är en skog.”

Göran Persson menar att skogen har format Sverige och oss som bor här. Att vi lever med och av skogen har en stor betydelse för vår självbild. Skogen skänker oss en plats för rekreation och återhämtning, men den är även en viktig del i klimatomställningen. Skogliga råvaror används överallt för att ersätta fossila råvaror såsom olja, kol och gas. Men även för att skapa bioenergi, vilket används för att ersätta fossila bränslen i uppvärmning och elproduktion. Stora delar av fjärrvärmen drivs till exempel av restprodukter som blivit över från skogsbruket.

Göran Persson är övertygad om att ett modernt skogsbruk kan kombineras med stora krav på miljöhänsyn. Han lyfter betydelsen av 1993-års skogslagstiftning där miljömålen väger lika tungt som produktionsmålen. Just balansen mellan dessa två målen är en nyckel till den hållbara svenska skogsmodellen.

”Det där ska smältas ihop i någon typ av europeisk hållning, och då är det ju inte så att en storlek passar för alla.”

Denna kombination, miljöhänsyn och produktion är kanske mer naturlig för oss som har vuxit upp i ett skogsland än för dem som vuxit upp i ett land med få skogar. Då kan förhållningssättet till skog och inställningen till skogsbruket bli annorlunda. Se gärna filmen och hör mer om Göran Perssons resonemang kring varför vi kan ha så olika syn på skogsbruket inom den Europeiska unionen.

Läs mer om hur Sverige skyddar skog.