Skip to main content
ArtikelNyhet

Framtiden är cirkulär – och träbaserad

By november 11, 2022One Comment

Den 10 november arrangerade Framtidens Skogsnäring tillsammans med tyska Skogsägarföreningen AGDW – Die Waldeigentümer, franska Skogsbrukskooperativet UCFF, finska Skogsindustrierna, polska föreningen för skogsbrukare och träteknik SITLiD samt Föreningen för österrikiska träindustrier seminariet Building the Bioeconomy together: How renewable materials can make Europe an industrial leader. Ett återkommande tema i seminariet var att skogen spelar en viktig roll i en hållbar framtid. Flera av paneldeltagarna lyfte behovet av skogen som en del av lösningen av att bekämpa klimatförändringarna.

Skogens funktion som kolsänka är mycket viktig, men forskning visar att det är yngre träd som binder mest koldioxid medan äldre träd, när nedbrytningsprocessen startat, snarare blir kolkällor. Därför är det av vikt att ha ett långsiktigt och cirkulärt perspektiv när man talar om skogen.

”Ett vanligt missförstånd är att det bästa sättet att öka kolsänkan i skogen är genom att lämna träden orörda. Kortsiktigt så kan det vara en lockande lösning, men jag är övertygad om att vi behöver mer långsiktiga lösningar.” - Annica Bresky, VD Stora Enso

Men träden är inte enbart en kolsänka när de står i skogen. Produkter och material som produceras av skogsråvaror binder koldioxid och fungerar därmed också som kolsänkor. Lägg därtill den klimatpositiva effekt som ges när dessa produkter och material ersätter fossilbaserade – den så kallade substitutionseffekten. Detta var något som Marcus Wallenberg lyfte i sitt öppningsanförande.

”Forskning visar oss att våra skogar inte endast är kolsänkor när de växer, utan att de också är viktiga kolsänkor i form av träprodukter, så som trähus eller trämöbler. När de dessutom ersätter koldioxidintensiva produkter som stål och cement har de en ännu större positiv påverkan på klimatförändringarna.” - Marcus Wallenberg, ordförande FAM

Några av de lagförslag som EU har tagit fram innebär ett betydligt lägre virkesuttag från skogen. Men samtidigt verkar inte efterfrågan på träbaserade material minska. Många företag förstår den klimatpositiva effekten av att använda trä, utöver det faktum att det är ett bra och flexibelt material att skapa produkter av.

”Vi kommer inte ta ett kliv tillbaka från träanvändning utan tvärtom öka den. Med hjälp av nya innovationer så kommer trä användas till fler produkter än idag.” - Stefan Månsson, chef för material- och innovationsutveckling IKEA

Om vi sköter skogen på rätt sätt kommer vi att kunna kombinera utvecklingen av en cirkulär bioekonomi med klimat och biologisk mångfald. På så sätt kan skogen fortsätta bidra till en hållbar framtid.

Join the discussion One Comment