Skip to main content
ArtikelNyhet

Uppföljande kommentar till SVTs Slaget om skogen

By oktober 6, 2021maj 20th, 2022No Comments

SVTs programserie Slaget om skogen har setts av många, och tyvärr har programserien innehållit en rad faktafel. I ett tidigare inlägg, publicerat 30/9-21, kommenterade vi felaktigheter från de fyra första avsnitten, och nu har resterande tre program publicerats.

Den bärande tesen för avsnitt 5 i serien är att den statliga svenska skogsstatistiken inte är korrekt. Programmet vill visa att Skogsstyrelsens skogsstatistik inte är sanningsenlig.

Studien, som publicerades i tidskriften Nature och som sedan har kritiserats av många forskare och myndigheter, använde satelliter för att analysera skog i Sverige och övriga Europa. Slutsatsen från bilderna var att man i Sverige avverkat långt mer än vad som anges i den statliga statistiken.

Kritiken mot studien består främst i att satellitmätningar inte ger en korrekt bild över tid, och att de därför inte kan eller bör användas till denna typ av analys. Skogsstyrelsen, Sveriges myndighet för skogsstatistik, gick ut med kraftig kritik av studien. Resultaten stämmer helt enkelt inte, påpekar de i en replik.

Påståendet att Sverige i smyg skulle ha ökat skogsavverkningarna och sedan dolt det i officiell myndighetsstatistik är helt enkelt inte sant.

Det är problematiskt att programmet skapar misstroende mot Skogsstyrelsen och hela det svenska skogsbruket med grund i en studie som många menar saknar substans.

Leave a Reply