Skip to main content
ArtikelFilmNyhet

Privata skogsägare ger skogen mångfald

By november 14, 2022juni 12th, 2023No Comments

I Sverige finns det närmare 320 000 privata skogsägare, och tillsammans äger de ungefär hälften av den produktiva skogsmarken. För dessa 320 000 privata skogsägare är skogen många gånger den plats där de själva lever och bor, där de kan promenera, plocka svamp och jaga, samtidigt som skogen är deras levebröd.

”48 % av den svenska produktiva skogen ägs av privata skogsägare”

Vi har träffat Fredrik Johansson, en skogsägare i Dalsland, som bor på en gård med sin familj mitt i den skog de äger och brukar. Fredrik berättar om hur han tänker kring sitt skogsbruk, om varför skogen är viktig för honom och hur den är en naturlig del i hans och hans familjs liv.

Fredrik lyfter skogens betydelse för ekonomin, som kolsänka och för framtiden. Han menar också att mångfalden i skogen får vi genom alla privata skogsägare. För det finns ingen skog som ser likadan ut och det finns många olika sätt att sköta sin skog.

”Lika många privata skogsägare som det finns i Sverige, lika många sätt finns det att sköta sin skog på.”

Fredrik kan naturligtvis inte tala för alla privata skogsägare, men förhoppningsvis kan många av dem känna igen sig i hans tankar om förvaltarskapet och det långsiktiga ansvaret att lämna över skogen i bättre skick än när han förvärvade den. Lika allmängiltiga är hans förhoppningar om att hans pojkar en dag kommer vilja ta över stafettpinnen, precis som Fredrik själv gjorde efter sin far.

”Vi ska inte leva av skogen, vi ska leva med skogen.”

Den svenska modellen med frihet under ansvar – ofta i kombination med miljöcertifiering – har de senaste 30 åren lett till goda resultat vad gäller både tillväxt, klimat och biologisk mångfald. Fredrik och hans skog är ett tydligt exempel på detta.