Skip to main content
ArtikelFilmNyhet

En chans att visa upp balansen mellan produktion och miljö

By januari 12, 2023maj 17th, 2023No Comments

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Dessa kommande sex månader ger Sverige chansen att visa upp vikten av skogen och skogsbruket för oss som land men även dess potential motverka klimatförändringarna på både nationell och europeisk nivå.

Engagemanget för klimatfrågan är stort både här i Sverige och i Europa, men som skogsnation har vi andra förutsättningar än andra europeiska länder som inte är lika skogstäta. Vårt skogsbruk bidrar både med klimatpositiva råvaror och ökar skogens roll som kolsänka.

Vårt skogsbruk bidrar både med klimatpositiva råvaror och ökar skogens roll som kolsänka.

Framtidens Skogsnäring har intervjuat Göran Persson, skogsägare och f.d. statsminister. Han menar att det är viktigt att Sverige klarar av att balansera de olika perspektiven på skogen – det vill säga dess betydelse för såväl ekonomin, miljön som klimatet.

Det är viktigt att vi har gemensamma mål på europeisk nivå. Däremot är Europas skogar alltför olika att det går att använda en och samma lösning överallt. Vi har i Sverige sett en kontinuerlig förbättring sedan omläggningen av skogspolitiken i början av 90-talet. Det går att bedriva ett hållbart skogsbruk där stor miljöhänsyn kombineras med hög produktion, till nytta både för klimatet och ekonomin.