Skip to main content

EU-valet är nu avklarat. Framtidens Skogsnäring intervjuade kandidater för sex av riksdagens åtta partier. Fyra av de intervjuade har säkrat sina platser i Europaparlamentet: Jessica Polfjärd (M), Emma Wiesner (C), Sofie Eriksson (S) samt Beatrice Timgren (SD). Vi önskar dem all lycka till!

Nästa steg för EU i sin helhet är att välja ordförande för EU-kommissionen. Detta förefaller ske i mitten av juli, och förhandsfavorit är Ursula von der Leyen från Tyskland. Hennes mandat vilar på en bred majoritet bestående av parlamentets socialdemokratiska, liberala och konservativa grupper. Under valrörelsen besökte hon Sverige, bland annat för att göra studiebesök i en skog utanför Knivsta.

Framtidens skogsnäring har tagit fram en skrift, tillsammans med skogsorganisationer från Finland, Frankrike, Polen, Tyskland och Österrike, som beskriver vår gemensamma syn på nästa EU-kommissions agenda. Vår uppfattning är att mycket av det som den senaste månaden tagit sig uttryck i den svenska EU-valrörelsen också behöver prägla det gemensamma arbetet på Europeisk nivå.

Det handlar om att stimulera en dynamisk bioekonomi där skogens resurser kan användas för att ersätta fossila råvaror så långt det går, i kombination med ett aktivt hållbart skogsbruk. Läs vårt positionspapper, gärna i kombination med rapporten  om substitutionseffekten på europeisk nivå.

På hemmaplan ska nu ett antal EU-lagstiftningar genomföras i svensk lag. Detta arbete kommer att ha en stor påverkan på den svenska skogsnäringen. Här kan nämnas Miljömålsberedningens arbete med LULUCF-förordningen och förordningen om restaurering av natur, den pågående Skogsutredningen samt den aviserade artskyddsutredningen.