Skip to main content
Category

Nyhet

ArtikelEU-val 2024Nyhet

EU-valet: Socialdemokraterna om skogen och EU

Denna intervju med Sofie Eriksson, kandidat för Socialdemokraterna på plats fem, är en del av en serie där Framtidens Skogsnäring träffar kandidater till EU-parlamentet för ett samtal om skogen och EU.Sofie Eriksson är ordinarie riksdagsledamot sedan valet 2022, invald för Dalarnas läns valkrets, och kandiderar på plats fem på Socialdemokraternas…
Jana Lundin
juni 3, 2024
ArtikelEU-val 2024FilmNyhet

EU-valet: Sverigedemokraterna om skogen och EU

Denna intervju med Beatrice Timgren, andra kandidat för Sverigedemokraterna, är en del av en serie där Framtidens Skogsnäring träffar kandidater till EU-parlamentet för ett samtal om skogen och EU.Beatrice är riksdagsledamot i Miljö- och Jordbruksutskottet sedan 2022. Beatrice vill stärka Sveriges konkurrenskraft och skydda basindustrin – inklusive skogsnäringen. På Sverigedemokraternas…
Jana Lundin
maj 31, 2024
ArtikelEU-val 2024FilmNyhet

EU-valet: Moderaterna om skogen och EU

Denna intervju med Jessica Polfjärd, kandidat för Moderaterna, är en del av en serie där Framtidens Skogsnäring träffar kandidater till EU-parlamentet för ett samtal om skogen och EU.Jessica har varit europaparlamentariker för Moderaterna sedan 2019. Idag kandiderar hon på andra plats för Moderaterna till valet i EU-parlamentet. Jessica har tidigare…
Jana Lundin
maj 28, 2024
ArtikelEU-val 2024FilmNyhet

EU-valet: Liberalerna om skogen och EU

Denna intervju med Anna Maria Corazza Bildt, kandidat för Liberalerna, är en del av en serie där Framtidens Skogsnäring träffar kandidater till EU-parlamentet för ett samtal om skogen och EU.Anna Maria har tidigare varit europaparlamentariker för Moderaterna under tio års tid, men är nu Liberalernas andranamn för en plats i…
Jana Lundin
maj 21, 2024
ArtikelEU-val 2024FilmNyhet

EU-valet: Centerpartiet om skogen och EU

Denna intervju med Emma Wiesner, kandidat för Centerpartiet, är en del av en serie där Framtidens Skogsnäring träffar kandidater till EU-parlamentet för ett samtal om skogen och EU.Emma Wiesner är för närvarande europaparlamentariker, och är Centerpartiets toppnamn på listan till EU-parlamentet. I intervjun berättar Emma att hon kämpar för att…
Jana Lundin
maj 13, 2024
ArtikelEU-val 2024FilmNyhet

EU-valet: Miljöpartiet om skogen och EU

Denna intervju med Emma Nohrén, kandidat för Miljöpartiet, är en del av en serie där Framtidens Skogsnäring träffar kandidater till EU-parlamentet för ett samtal om skogen och EU.Emma Nohrén är för närvarande ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, och är Miljöpartiets femtenamn på listan till EU-parlamentet. I intervjun berättar Emma…
Jana Lundin
maj 8, 2024
ArtikelNyhetRapport

Fullsatt när rapport om substitutionseffekten presenterades två månader innan EU-valet

Den 9 april arrangerade FAM och Framtidens Skogsnäring ett seminarium där rapporten ”Substitutionspotential och klimateffekter i EU:s skogliga värdekedjor” presenterades. I seminariet deltog följande personer:Marcus Wallenberg, ordförande FAM, Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, Salla-Mari Järvinen, seniorkonsult AFRY, Håkan Buskhe, VD FAM, Tomas Lundmark, professor emeritus SLU, Lotta Lyrå, VD Södra…
Jana Lundin
april 12, 2024
ArtikelNyhet

Unik rapport om klimatnyttan av att använda skogsfiber som material

FAM har tillsammans med Framtidens Skogsnäring gett Afry i uppdrag att studera substitutionseffekten – det vill säga hur skogsbaserade produkter kan ersätta fossilbaserade produkter. Resultatet presenteras i rapporten ”Substitutionspotential och klimatpåverkan i EU:s skogsvärdekedja”, som är en av de hittills mest detaljerade studierna på området.Rapporten visar att skogsprodukter redan idag…
Jana Lundin
april 9, 2024
ArtikelFilmNyhet

Ny forskning visar: markberedning leder inte till högre koldioxidavgång

Framtidens Skogsnäring har träffat Monika Strömgren som är docent i ekosystemekologi och forskar om hur olika skogsskötselåtgärder påverkar skogens växthusgasbalans. Monika har studerat hur balansen påverkas av skogsgödsling, dikning av torvmarker, ett varmare klimat, kontinuitetsskogsbruk samt markberedning. Det är just det sistnämnda området vi fokuserat på i vårt samtal med…
Jana Lundin
februari 15, 2024
ArtikelFilmNyhet

Ibland är det bra när skogen brinner

Förr i tiden var det framför allt bränder som formade skogen. Det är idag betydligt ovanligare här i Sverige. Det aktiva skogsbruket begränsar möjligheten för bränder att uppstå och spridas. Globalt brinner fortfarande stora arealer skog varje år, så mycket som 6,6 miljoner hektar 2022. Trenden är dessutom ökande. Okontrollerade…
Jana Lundin
januari 25, 2024
ArtikelNyhet

Mångfalden av skogsägare och skogsbrukare ger skogen mångfald

Detta är den tredje i en serie intervjuer med riksdagens skogspolitiska talespersoner. John Widegren är riksdagsledamot sedan 2017 och har sin bas på Östgötaslätten utanför Ödeshög, och är även skogspolitisk talesperson för Moderaterna. Men skogsbruket engagerar honom minst lika mycket som den jordbruksnäring som dominerar hans hemkommun. Idag leder han…
Jana Lundin
december 19, 2023
ArtikelNyhet

Att bygga bioekonomin tillsammans

Seminariet om bioekonomin som ägde rum i Bryssel i mitten av november innehöll många intressanta samtal och ämnen. Alla medlemsorganisationer i Skogskoalitionen, som Framtidens Skogsnäring är en del av, är överens om att utvecklingen av bioekonomin är en viktig del av lösningen – för planeten såväl som för jobb och…
Jana Lundin
november 29, 2023
ArtikelNyhet

Malin Larsson (S), med känsla för skog

Detta är den andra i en serie intervjuer med riksdagens skogspolitiska talespersoner. Malin Larsson är ansvarig för skogspolitiken för socialdemokraternas räkning i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Hon kommer ursprungligen från ett litet samhälle utanför Sundsvall. Grundskole- och gymnasieåren tillbringades i Sundsvallstrakten innan Umeå universitet lockade med en utbildning i statsvetenskap.…
Jana Lundin
november 16, 2023
ArtikelNyhet

Lärdomar från Den gröna given och vägen framåt för den europeiska skogs- och träsektorn

Framtidens Skogsnäring har tillsammans med representanter från skogssektorn i Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Polen och Sverige tagit fram ett policydokument. Detta policydokument återspeglar de gemensamma europeiska skogsintressena som innehas av den skogskoalition som nämnda länder ingår i. Dokumentet innehåller ett antal policyrekommendationer för att stödja nästa Europeiska kommissionens och Europaparlamentets…
Jana Lundin
november 15, 2023
ArtikelNyhet

“I Sverige ser man inte städerna för alla träden”

Detta är den första i en serie intervjuer med riksdagens skogspolitiska talespersoner. Framtidens Skogsnäring har talat med Kjell-Arne Ottosson, skogspolitisk talesperson för KD i riksdagen. Kjell-Arne Ottosson är riksdagsledamot för Värmland och valdes in efter valet 2018 - ett val då KD ökade kraftigt i Värmland. Värmland är till tre…
Jana Lundin
oktober 12, 2023
ArtikelFilmNyhet

Framtiden är gjord av trä

Skyskrapor, batterier, fönster, plast, elektriska transistorer, till och med satelliter, kan tillverkas av trä och träbiprodukter. Trots detta har forskare och industrin endast påbörjat att utforska fördelarna med att använda trä istället för fossilbaserade material. Inspirerade av utvecklingen inom träforskning, innovation och konstruktion har vi satt ihop en kort film…
Jana Lundin
juli 19, 2023
ArtikelFilmNyhet

Substitutionseffekten – Så jobbar skogen för klimatet

Hur bidrar skogsbruket till utsläppsminskningar? Vi har träffat Peter Holmgren, doktor i skogshushållning, som förklarar klimatnyttan i att varor från skogen ersätter fossila. Skogens klimatnytta behöver förstås ur två aspekter. Det räcker inte bara med att se till skogens förmåga att suga upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Ur ett…
Jana Lundin
juni 20, 2023
ArtikelFilmNyhet

Med hänsyn till naturen – skogsbrukets utveckling

Har naturvård och hänsynsåtgärder sett detsamma ut historiskt i skogsbruket? Hur arbetar större skogsbolag med hänsyn? Vi har träffat Johan Skoog, skogschef, och Ida Heurlin, naturvårdschef, på Kopparfors Skogar för att höra mer om hur ett skogsbolag som just Kopparfors Skogar arbetar med naturvård. Johan och Ida poängterar att naturvård…
Jana Lundin
juni 14, 2023
ArtikelFilmNyhet

Alla skogar är olika

Vad är egentligen skillnaden på en naturskog, en produktionsskog och en lågproduktiv skog – en så kallad impedimentskog? Vi har träffat Per Simonsson, naturvårdsspecialist och skogsekolog, som berättar mer om de skogstyper vi har i Sverige. I Sverige finns 27,9 miljoner hektar skogsmark, av vilka 23,5 miljoner hektar är produktiv…
Jana Lundin
maj 17, 2023
ArtikelFilmNyhet

Ungskogar blir kolsänkor på kort tid

Forskare vid Linnéuniversitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet har nyligen publicerat studien From source to sink – recovery of the carbon balance in young forests i Agricultural and Forest Meteorology om hur lång tid det tar för en ungskog att gå från att vara en kolkälla till en kolsänka, och resultatet visar…
Jana Lundin
januari 18, 2023
ArtikelFilmNyhet

En chans att visa upp balansen mellan produktion och miljö

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Dessa kommande sex månader ger Sverige chansen att visa upp vikten av skogen och skogsbruket för oss som land men även dess potential motverka klimatförändringarna på både nationell och europeisk nivå. Engagemanget för klimatfrågan är stort både här i Sverige…
Jana Lundin
januari 12, 2023
ArtikelNyhetUncategorized

Skogsnationen Sveriges chans att visa upp sig

Håkan Buskhe och Göran Persson har skrivit ett debattinlägg i Dagens Industri om att Sverige borde ta tillfället i akt att lyfta fram skogen när Sverige för tredje gången blir ordförande för Europeiska unionens ministerrådet den 1 januari 2023. De informella ministermöten och andra högnivåmöten som ett ordförandeland står värd…
Jana Lundin
december 5, 2022
ArtikelNyhet

9 sanningar om skogen

I debatten förekommer många påståenden om skogen, dess tillstånd och hur den bör skötas – och åsikterna skiljer sig skarpt. Framtidens Skogsnäring är övertygad om att det går att sköta skogen på ett hållbart sätt, där biologisk mångfald visas stor hänsyn, samtidigt som skogen spelar en viktig roll i den…
Jana Lundin
november 25, 2022
ArtikelFilmNyhet

Privata skogsägare ger skogen mångfald

I Sverige finns det närmare 320 000 privata skogsägare, och tillsammans äger de ungefär hälften av den produktiva skogsmarken. För dessa 320 000 privata skogsägare är skogen många gånger den plats där de själva lever och bor, där de kan promenera, plocka svamp och jaga, samtidigt som skogen är deras levebröd.Vi har…
Jana Lundin
november 14, 2022
ArtikelNyhet

Framtiden är cirkulär – och träbaserad

Den 10 november arrangerade Framtidens Skogsnäring tillsammans med tyska Skogsägarföreningen AGDW – Die Waldeigentümer, franska Skogsbrukskooperativet UCFF, finska Skogsindustrierna, polska föreningen för skogsbrukare och träteknik SITLiD samt Föreningen för österrikiska träindustrier seminariet Building the Bioeconomy together: How renewable materials can make Europe an industrial leader. Ett återkommande tema i seminariet…
Jana Lundin
november 11, 2022
Nyhet

Building the Bioeconomy together: How renewable materials can make Europe an industrial leader

Framtidens Skogsnäring arrangerar seminariet Building the Bioeconomy together: How renewable materials can make Europe an industrial leader den 10 november kl. 09.00-10.45 i Bryssel, tillsammans med tyska Skogsägarföreningen AGDW – Die Waldeigentümer, franska Skogsbrukskooperativet UCFF, finska Skogsindustrierna, polska föreningen för skogsbrukare och träteknik SITLiD samt Föreningen för österrikiska träindustrier. Seminariet…
Jana Lundin
november 9, 2022
ArtikelFilmNyhet

Skogsbrukets mångfald

Idag lanserar vi filmen ”Skogsbrukets mångfald” där vi presenterar tre olika sätt att bruka skogen på; trakthyggesbruket samt de två hyggesfria metoderna blädning och skärmskogsbruk. Trakthyggesbruket är det vanligaste sättet att bruka skogen på i Sverige. Blädning och skärmskogsbruk är två hyggesfria metoder. I trakthyggesbruket föryngringsavverkas en hel yta efter…
Jana Lundin
oktober 24, 2022
ArtikelFilmNyhet

Göran Persson om skogen

Hade Sverige varit det Sverige vi är vana vid utan skogen? Göran Persson, skogsägare och före detta statsminister, tror inte det.Göran Persson menar att skogen har format Sverige och oss som bor här. Att vi lever med och av skogen har en stor betydelse för vår självbild. Skogen skänker oss…
Bjorn
oktober 5, 2022
ArtikelNyhet

Arbetet med miljöhänsyn i skogsbruket gör stor nytta

Intervju med anledning av WWF:s rapport om skogsbrukets miljöpåverkan. WWF publicerade nyligen en rapport där det hävdas att skogsbruket utgör ett hot mot många skogslevande arter. Vi intervjuade Per Simonsson, skogsekolog och naturvårdsspecialist, för att reda ut begreppen och få klarhet i hur det egentligen ligger till. Per Simonsson, skogsekolog…
Bjorn
september 9, 2022
ArtikelNyhet

Med anledning av WWF:s rapport om skogen

WWF missar i sin rapport om skogsbruk att nämna att svenskt skogsbruk sedan början av 90-talet bedrivs med stor miljöhänsyn. Sedan införandet av den nya skogspolitiken 1993 har svenskt skogsbruk tagit stora kliv för att främja biologisk mångfald i skogsbruket. Miljö- och produktionsmålen är numera jämställda enligt lagen. Därutöver tillkommer…
Bjorn
september 8, 2022
ArtikelFilmNyhet

Miljöhänsyn i skogsbruket

I Sverige antogs den gällande skogsvårdslagen 1993, vilket ändrade förutsättningarna kring hur skogsbruket bedrevs. Produktion och miljö blev jämställda mål. Det var ett viktigt beslut som stärkte arbetet med miljöhänsyn i skogsbruket, men den nya skogsvårdslagen gav också skogsägarna frihet att bruka skogen på det sätt som bäst passade de…
Bjorn
augusti 31, 2022
ArtikelFilmNyhet

Kretsloppet i skogsnäringen

Skogen och skogsbruket betyder mycket för Sveriges samhälle och ekonomi, och dessutom bidrar den till att vi kan sänka utsläppen av koldioxid, för klimatets skull. Skogsindustrin gör så att vi kan bygga trähus, inreda dessa hus med trämöbler och att vi kan hälla upp mjölk från kartonger vars förpackningar är…
Bjorn
juni 21, 2022
FilmNyhet

EU-kommissionens förslag om LULUCF har negativ klimatnytta

Se filmen som förklarar varför det nya förslaget om LULUCF-reglering riskerar att göra mer skada än nytta för klimatet. LULUCF står för Land Use, Land Use Change and Forestry – och det nya förslaget innebär att Sveriges årliga nettoinlagring av koldioxid i skogsbruket ska öka med ungefär 11 miljoner ton…
Bjorn
februari 2, 2022
ArtikelNyhet

Uppföljande kommentar till SVTs Slaget om skogen

SVTs programserie Slaget om skogen har setts av många, och tyvärr har programserien innehållit en rad faktafel. I ett tidigare inlägg, publicerat 30/9-21, kommenterade vi felaktigheter från de fyra första avsnitten, och nu har resterande tre program publicerats. Den bärande tesen för avsnitt 5 i serien är att den statliga…
Bjorn
oktober 6, 2021
ArtikelDebattartikelNyhet

Slutreplik på DN debatt från FAM och Göran Persson

Håkan Buskhe och Göran Persson skriver på DN debatt, bland annat om förslaget till ny europeisk skogsstrategi som har läckt från EU-kommissionen. De skriver om att förhållandena för skogsbruk skiljer sig markant mellan medlemsländerna, och att skogspolitiken till stor del är en nationell kompetens. "Skogsfrågorna är en av de strategiskt…
Bjorn
juni 24, 2021
ArtikelNyhet

ATL skriver om rapporten från Framtidens Skogsnäring

Tidningen ATL har skrivit om den rapport Framtidens Skogs­näring har tagit fram där Sverige och Tyskland jämförs vad gäller definitioner av skyddad skog. Artikeln finns bakom betalvägg, men rapporten finns att läsa här. Slutsatsen i rapporten är att om Sverige hade räknat på samma sätt som Tyskland så hade uppemot…
admin
juni 15, 2021