Skip to main content

Framtidens Skogsnäring arrangerar seminariet Building the Bioeconomy together: How renewable materials can make Europe an industrial leader den 10 november kl. 09.00-10.45 i Bryssel, tillsammans med tyska Skogsägarföreningen AGDW – Die Waldeigentümer, franska Skogsbrukskooperativet UCFF, finska Skogsindustrierna, polska föreningen för skogsbrukare och träteknik SITLiD samt Föreningen för österrikiska träindustrier.

Seminariet fokuserar på hur träbaserade produkter och ett smart skogsbruk kan bidra till att göra Europa ledande inom hållbarhet och samtidigt bidra till biologisk mångfald, en cirkulär ekonomi och att bekämpa klimatförändringar. Medverkar gör bland annat Marcus Wallenberg och Håkan Buskhe.

Har du några tankar kring skogen och skogsbrukets del i den cirkulära ekonomin? Hör i så fall av dig till oss på kontakt@framtidensskogsnaring.se