Skip to main content
ArtikelFilmUncategorized

9 sanningar om skogen

I debatten förekommer många påståenden om skogen, dess tillstånd och hur den bör skötas – och åsikterna skiljer sig skarpt. Framtidens Skogsnäring är övertygad om att det går att sköta skogen på ett hållbart sätt, där biologisk mångfald visas stor hänsyn, samtidigt som skogen spelar en viktig roll i den…
Jana Lundin
november 25, 2022
ArtikelNyhet

Privata skogsägare ger skogen mångfald

I Sverige finns det närmare 320 000 privata skogsägare, och tillsammans äger de ungefär hälften av den produktiva skogsmarken. För dessa 320 000 privata skogsägare är skogen många gånger den plats där de själva lever och bor, där de kan promenera, plocka svamp och jaga, samtidigt som skogen är deras levebröd.Vi har…
Jana Lundin
november 14, 2022
ArtikelNyhet

Framtiden är cirkulär – och träbaserad

Den 10 november arrangerade Framtidens Skogsnäring tillsammans med tyska Skogsägarföreningen AGDW – Die Waldeigentümer, franska Skogsbrukskooperativet UCFF, finska Skogsindustrierna, polska föreningen för skogsbrukare och träteknik SITLiD samt Föreningen för österrikiska träindustrier seminariet Building the Bioeconomy together: How renewable materials can make Europe an industrial leader. Ett återkommande tema i seminariet…
Jana Lundin
november 11, 2022

70

av Sveriges markyta täcks av skog. Det är den största andelen skogsareal i hela EU.

50

Miljoner ton

i minskade CO2-utsläpp tack vare produkter av skogsråvara

150

Miljarder kronor

Totalt exportvärde (2019)

26

Sverige är bland de länder som skyddar mest skog i världen, 26 procent av all vår skog är skyddad från att brukas.

Hög andel privatägd skog i Sverige

Enskilda skogsägare

50%

Privata bolag

26%

Övriga privata ägare

6%

Av EU:s 159 miljoner hektar skog så står vi för nära 18 procent. Tillsammans med Finland så är vår totala andel nästan

32

Virkesförrådets utveckling

Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? Missa inte @Skogsindustrin frukostsamtal den 2 december kl. 8.00.
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:7000428530069041152/

"Ett område där EU på kort tid tagit många och alltför detaljerade initiativ är skogsfrågan, där det ser alltför olika ut inom medlemsländerna för att beslut ska gälla gemensamt för hela unionen." skriver företrädare för
@IVA1919.
https://www.dn.se/debatt/sverige-maste-vaga-ta-for-sig-battre-inom-eu/?fbclid=IwAR3iORxtDX-TOog-dO2V1NEnZzG_ZKZXc3jeJLavqxmjkNTEBvpnjA-XjD0

Den svenska skogsindustrin har visat att det är möjligt att bedriva ett skogsbruk som ger en långsiktig positiv klimatpåverkan, skriver Ulf Larsson - VD för SCA, Christoph Michalski - VD för Billerud, Henrik Sjölund, VD - Holmen.
https://www.di.se/debatt/debatt-lat-ett-aktivt-skogsbruk-bidra-till-att-bekampa-klimatforandringarna/

Sverige måste arbeta mer offensivt för att minska EU:s styrning av svensk skogsnäring, säger Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens ordförande Marcus Wallenberg.
https://tidningensyre.se/2022/21-november-2022/iva-svensk-skog-ska-inte-detaljstyras-av-eu/

I debatten förekommer om skogen, dess tillstånd och hur den bör skötas – och åsikterna skiljer sig skarpt. Här kommer vi att presentera nio sanningar om den svenska skogen fram till jul. Häng med! 🧵

Om Framtidens skogsnäring

FAM har tagit initiativ till Framtidens Skogsnäring, som är en plattform för samtal, kunskapsutbyte och samverkan kring skogsfrågor, med anledning av det intresse FAM har i skogen. Värnandet och utvecklandet av skogens biologiska mångfald är en nyckelfråga för dagens och framtidens skogsnäring – och en förutsättning för att skogsråvaror ska kunna fortsätta spela en avgörande roll för att ersätta fossila råvaror i samhället.

Om detta vill vi prata mer – så hör gärna av dig på kontakt@framtidensskogsnaring.se om du vill vara en del av konversationen om Sveriges kanske viktigaste resurs!

FAMs hemsida