Skip to main content
ArtikelFilmNyhet

Ungskogar blir kolsänkor på kort tid

Forskare vid Linnéuniversitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet har nyligen publicerat studien From source to sink – recovery of the carbon balance in young forests i Agricultural and Forest Meteorology om hur lång tid det tar för en ungskog att gå från att vara en kolkälla till en kolsänka, och resultatet visar…
Jana Lundin
januari 18, 2023
ArtikelFilmNyhet

En chans att visa upp balansen mellan produktion och miljö

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Dessa kommande sex månader ger Sverige chansen att visa upp vikten av skogen och skogsbruket för oss som land men även dess potential motverka klimatförändringarna på både nationell och europeisk nivå. Engagemanget för klimatfrågan är stort både här i Sverige…
Jana Lundin
januari 12, 2023
ArtikelNyhetUncategorized

Skogsnationen Sveriges chans att visa upp sig

Håkan Buskhe och Göran Persson har skrivit ett debattinlägg i Dagens Industri om att Sverige borde ta tillfället i akt att lyfta fram skogen när Sverige för tredje gången blir ordförande för Europeiska unionens ministerrådet den 1 januari 2023. De informella ministermöten och andra högnivåmöten som ett ordförandeland står värd…
Jana Lundin
december 5, 2022

70

av Sveriges markyta täcks av skog. Det är den största andelen skogsareal i hela EU.

50

Miljoner ton

i minskade CO2-utsläpp tack vare produkter av skogsråvara

150

Miljarder kronor

Totalt exportvärde (2019)

26

Sverige är bland de länder som skyddar mest skog i världen, 26 procent av all vår skog är skyddad från att brukas.

Hög andel privatägd skog i Sverige

Enskilda skogsägare

50%

Privata bolag

26%

Övriga privata ägare

6%

Av EU:s 159 miljoner hektar skog så står vi för nära 18 procent. Tillsammans med Finland så är vår totala andel nästan

32

Virkesförrådets utveckling

During the Presidency @sweden2023eu, most EU-delegates visiting Sweden will encounter our exhibition about the forest-based industry’s central role in the green transition. Read more and take a virtual tour of the exhibition here:
https://www.forestindustries.se/news/Swedish-Presidency-2023/

If you can't bring #EU #Presidency visitors to the 🇸🇪 #forest, bring the forest and its #products to the visitors instead. Smart idea by @sweden2023eu and @SweForestInd proud to contribute. https://www.forestindustries.se/news/Swedish-Presidency-2023/?utm_medium=email

Vi ser med oro på signaler som säger att vi ska begränsa brukandet av den svenska skogen, skriver Erik Evestam och Stina Höök, ordförande och vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland.
https://www.nwt.se/2023/01/31/replik-skogen-bygger-ett-hallbart-samhalle/

Läste en gång en bok inledd med skogsbruk och Sundsvallsbranden 1888.
Träden presenterar ännu Västernorrland bra.
SCA visar konkurrenskraftig trä- och massanäring, även med Japan, och är aktiva inom bioenergi.
Mittuniversitetet forskar på transparent cellulosa att ersätta plast.

Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä.
https://www.skogen.se/nyheter/forskare-utvinner-el-ur-tra

Om Framtidens skogsnäring

FAM har tagit initiativ till Framtidens Skogsnäring, som är en plattform för samtal, kunskapsutbyte och samverkan kring skogsfrågor, med anledning av det intresse FAM har i skogen. Värnandet och utvecklandet av skogens biologiska mångfald är en nyckelfråga för dagens och framtidens skogsnäring – och en förutsättning för att skogsråvaror ska kunna fortsätta spela en avgörande roll för att ersätta fossila råvaror i samhället.

Om detta vill vi prata mer – så hör gärna av dig på kontakt@framtidensskogsnaring.se om du vill vara en del av konversationen om Sveriges kanske viktigaste resurs!

FAMs hemsida