Skip to main content

Framtiden finns i SKOGEN

70

av Sveriges markyta täcks av skog. Det är den största andelen skogsareal i hela EU.

50

Miljoner ton

i minskade CO2-utsläpp tack vare produkter av skogsråvara

Av EU:s 159 miljoner hektar skog så står vi för nära 18 procent. Tillsammans med Finland så är vår totala andel nästan

32

26

Sverige är bland de länder som skyddar mest skog i världen, 26 procent av all vår skog är skyddad från att brukas.

Hög andel privatägd skog i Sverige

Enskilda skogsägare

50%

Privata bolag

26%

Övriga privata ägare

6%

150

Miljarder kronor

Totalt exportvärde (2019)

Följ oss på sociala medier för samtal, kunskapsutbyte och samverkan kring skogsfrågor.

Framtidens skogsnäring på Linkedin

Framtidens skogsnäring på Twitter

Skogen bidrar med råmaterial för produkter som används dagligen i varje hem runt om i världen.
Att ersätta fossilbaserade material med förnybara och träbaserade produkter är ett effektivt sätt att motverka klimatförändring.
Restprodukter från skogsråvara ökar Europas energioberoende och är en av få storskaliga förnybara energikällor vi har tillgång till.

Om Framtidens skogsnäring

FAM har tagit initiativ till Framtidens Skogsnäring, som är en plattform för samtal, kunskapsutbyte och samverkan kring skogsfrågor, med anledning av det intresse FAM har i skogen. Värnandet och utvecklandet av skogens biologiska mångfald är en nyckelfråga för dagens och framtidens skogsnäring – och en förutsättning för att skogsråvaror ska kunna fortsätta spela en avgörande roll för att ersätta fossila råvaror i samhället.

Om detta vill vi prata mer – så hör gärna av dig på kontakt@framtidensskogsnaring.se om du vill vara en del av konversationen om Sveriges kanske viktigaste resurs!

FAMs hemsida